Vyhlášení ředitelského volna


Vážení rodiče,
Od pondělí 24. 6. 2019 do pátku 28. 6. 2019 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních a technických důvodů.

Školní rok 2018/2020 bude ukončen předáním vysvědčení v pátek 21. 6. 2019.

Ředitelské volno se netýká mateřské školy.

Na pátek 21.6.2019 již nebyl plánován oběd ani provoz školní družiny. Ranní družina bude otevřena jako obvykle.

 

4.června 2019                                                                                                          Mgr. Bc. Dagmar Koubová


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronická žákovská knížka

zde