Třídní učitelka: Mgr. Markéta Nováčková

Kontakt: novackova@destinka.cz        

Fotky vkládáme na adresu: https://destinkaacko.rajce.idnes.cz


Přeji Vám krásné prázdniny a těším se v září na viděnou!!!

 

 


tský den 1. června 

Celý den jsme strávili na výukové zahradě PF JČU, kde pro nás pan RNDr. Tomáš Ditrich Ph.D. se studenty připravili  program na celé dopoledne. Soutěže, hry a odměny - byla to paráda. Děkujeme!!! 

 

---

Bruslení - v úterý 20. března jsme byli naposledy bruslit. Od příštího týdne (tj. od 26. března) platí původní rozvrh hodin. 

31.1. 2018 Vysvědčení!!!

 

22. 12. Dopoledne v Domově pro seniory Hvízdal - poslední den před prázdninami jsme se vydali rozdávat dárečky a radost do domova pro seniory. Nejprve jsme nekteré babičky a dědečky navštívili na pokojích a pak nás čekala společná vánoční besídka - zpívali jsme koledy, povídali jsme si o vánočních tradicích a bylo to prima dopoledne. Těšíme se na další návštěvu!!!

 

---

9. 11. Ryby - Všechny nás povídání o rybách moc bavilo, dozvěděli jsme se spoustu zjímavých věcí a vyzkoušeli jsme si, že lovit ryby není žádná legrace! Děkujeme panu RNDr. Tomáši Ditrichovi, Ph.D. z PF JČU za skvělou přednášku a těšíme se na jaro.

 

--- 

30.10. Halloween  - strašidelně jsme začali už ráno a některé děti ve strašení pokračovaly i v družině. 

---

Jaro

---

 Už poznáme a dokážeme sestrojit některá geometrická tělesa

 ---

Na olympiádu jsme připraveni!

---

Dělali jsme ježky, co rádi chodí pěšky.

.... a nikdo nevylil tuš :-

---

Ťuká, ťuká deštík, 
na široký deštník. 
Ťuká, ťuká prstíkem, 
kdo je pod tím deštníkem?
 

 

 

Každou středu od půl osmé do osmi a každý první čtvrtek v měsíci od 15:00 do 17:00 probíhá sběr papíru. Sbíráme novinový papír, letáky a časopisy. Svázaný balíček (opatřený lístečkem se jménem dítěte, třídou a hmotností papíru) je možné v tuto dobu odevzdat paní učitelce ve vestibulu v prostoru před šatnami. Nejlepší sběrači si mohou vysoutěžit malou odměnu!!! :-)