Třídní učitelka: Mgr. Markéta Nováčková

Kontakt: novackova@destinka.cz        

Konzultační hodiny: středa 13:00 - 15:00   

Fotky vkládáme na adresu: https://destinkaacko.rajce.idnes.cz

Rozvrh hodin:

Co se budeme učit v květnu: 

Český jazyk 

- Písmena ď, ť, ň a slabiky dě, tě, ně, di, ti, ni, dy, ty, ny 
- Diktát slov a krátkých vět vět 
- Čtení s porozuměním

- Psaní nových písmen (pokračujeme v písance 3), opis, přepis

Matematika 

- Porovnávání < > =
- Určování počtu prvků do 20
- Rozklad čísel 
- Orientace v číselné řadě 0 - 20
- Sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 10

- Vztahy o několik více/ o několik méně
- Litr, kilogram
 

Prvouka 

- Rok (roční období, Dny v týdnu, Měsíce v roce) a čas 

Akce v květnu:


 

Bruslení je za námi 

v úterý 20. března jsme byli naposledy bruslit. Od příštího týdne (tj. od 26. března) platí původní rozvrh hodin. 

31.1. 2018 Vysvědčení!!!

 

22. 12. Dopoledne v Domově pro seniory Hvízdal - poslední den před prázdninami jsme se vydali rozdávat dárečky a radost do domova pro seniory. Nejprve jsme nekteré babičky a dědečky navštívili na pokojích a pak nás čekala společná vánoční besídka - zpívali jsme koledy, povídali jsme si o vánočních tradicích a bylo to prima dopoledne. Těšíme se na další návštěvu!!!

 

---

9. 11. Ryby - Všechny nás povídání o rybách moc bavilo, dozvěděli jsme se spoustu zjímavých věcí a vyzkoušeli jsme si, že lovit ryby není žádná legrace! Děkujeme panu RNDr. Tomáši Ditrichovi, Ph.D. z PF JČU za skvělou přednášku a těšíme se na jaro.

 

--- 

30.10. Halloween  - strašidelně jsme začali už ráno a některé děti ve strašení pokračovaly i v družině. 

---

Jaro

---

 Už poznáme a dokážeme sestrojit některá geometrická tělesa

 ---

Na olympiádu jsme připraveni!

---

Dělali jsme ježky, co rádi chodí pěšky.

.... a nikdo nevylil tuš :-

---

Ťuká, ťuká deštík, 
na široký deštník. 
Ťuká, ťuká prstíkem, 
kdo je pod tím deštníkem?
 

 

 

Každou středu od půl osmé do osmi a každý první čtvrtek v měsíci od 15:00 do 17:00 probíhá sběr papíru. Sbíráme novinový papír, letáky a časopisy. Svázaný balíček (opatřený lístečkem se jménem dítěte, třídou a hmotností papíru) je možné v tuto dobu odevzdat paní učitelce ve vestibulu v prostoru před šatnami. Nejlepší sběrači si mohou vysoutěžit malou odměnu!!! :-)