VÍTÁ VÁS 2. A

 


 

Třídní učitelka: Mgr. Miloslava Lafatová

Kontakt: lafatova@destinka.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 16:00

ROZVRH

  8,10-8,55 9,05-9,50 10,10-10,55 11,05-11,50 12,00-12,45 12,55-13,40
PO AJ ČJ M PRV    
ÚT ČJ ČJ M TV HV  
ST ČJ ČJ M AJ    
ČT TV M ČJ ČJ PRV  
M ČJ VV    

 

 

TAKTO JSME ZAHÁJILI

 

POKUD MÁTE FOTOGRAFIE ZE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ZAŠLETE

 

DALŠÍ FOTO: ZDE 

***************************************************************************************

                              AKTUÁLNÍ INFORMACE:
                                                                                                   ******************************************************************************

 

ADVENTNÍ OKÉNKO DO NAŠÍ TŘÍDY:  


Vyrábíme dárečky:           Zpíváme u stromečku:

Pečeme /papírové/ perníčky:   Těšíme se na čerty /nikoho neodnesli/:ZDE

 

Napsali jsme vzkaz Ježíškovi: A "trochu" se i učíme

 

*************************************************************************************************

DIVADLO ÚDiF:     FOTO ZDE:

 

************************************************************************************************

DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ, TENTOKRÁT PANÍ BICANOVÉ, KTERÁ NÁM POMOHLA ZKRÁŠLIT OKOLÍ NAŠÍ LÍPY. PŘIJELA S KOLEČKEM, NÁŘADÍM, ZEMINOU, CIBULKAMI A MARUŠKOU… DĚTEM UKÁZALA ZAHRADNICKÉ NÁŘADÍ, VYSVĚTLILA POSTUP PRACÍ A VŠICHNI JSME SE PUSTILI S CHUTÍ DO PRÁCE. ZASÁZELI JSME, OZNAČILI MÍSTO, UKLIDILI. NAVÍC JSME DOSTALI JEDNU CIBULKU VE SPECIÁLNÍ VÁZIČCE, NA KTERÉ BUDEME POZOROVAT, JAK SE PROBOUZÍ K ŽIVOTU. NAKONEC DĚTI POPŘÁLY CIBULKÁM "HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ..."                                                                                                                     
DRŽME CIBULKÁM PALCE.

 

              DALŠÍ FOTO ZDE:

 

*********************************************************************************************************************************************

DĚKUJEME PANU RNDr. TOMÁŠI DITRICHOVI, Ph.D. ZA VELMI POUTAVOU PŘEDNÁŠKU O RYBÁCH, UKÁZKY ŽIVÝCH RYB A SOUTĚŽE. DĚTI BYLY NADŠENÉ, ZÍSKAL DALŠÍ ZÁJEMCE O PŘÍRODOVĚDU.

       TÁÁÁÁÁKHLE VELKOU RYBU.....................DALŠÍ FOTO ZDE:

**********************************************************************************************

        DO TŘÍDY NÁM PŘILETĚLI VRABČÁCI.............

 

SVÁTEK SVĚTLA

Krásná a pohodová atmosféra, spolupráce a radost = naše školní oslava "světla". Velmi Vám všem děkuji.
Prosím, pošlete další fotky: ZDE

***********************************************************************************************************************************************

1. 11. jsme navštívili českobudějovickou Hvězdárnu a planetárium. Děti si poslechly přednášku "Čtyři roční období". V planetáriu pozorovaly hvězdy a od této chvíle ví, kde se na obloze nachází souhvězdí Velkého a Malého vozu, Labutě, Kasiopeji, Plejád. Viděly Pegasův čtverec, Letní trojúhelník i krásné souhvězdí Oriona.

**************************************************************************************************************************************************************************************************** 

HALLOWEEN

 

FOTO:ZDE

 

*********************************************************************

 

                    

Ve středu 11. 10. nás navštívil por. Bc. Milan Bajcura, mluvčí policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje. Děti s velkým zájmem a respektem poslouchaly vyprávění o úloze a součástech policie ČR.         

******************************************************************

ROSTOU......

***********************************************************

 

  DEN MOBILITY FOTO: ZDE

****************************************************************************************************

14. 9. 2017

Školní rok se rychle rozběhl. První týden jsme si pouze zvykali na školní lavice, tento týden už začínáme naplno. Prověřili jsme, kolik poznatků z 1. ročníku v hlavičkách zůstalo. Procvičujeme sčítání a odčítání do 20ti s přechodem, Čteme a píšeme ve větách, na některá písmenka se musíme rozpomínat. V prvouce jsme si připomněli pravidla bezpečného chování ve škole i mimo školu, začínáme kapitolu o místě, kde žijeme, orientaci na mapě. V hudební výchově jsme si zazpívali písničky z 1. třídy. Nezapomněli ani jednu. S velkou chutí si všichni užili tělocvik. V hodinách pracovní a výtvarné výchovy jsme přivítali podzim.  

                                                **************************************************************************************************************

Zúčastnili jsme se akce "Překonejme bariéry". Na této akci si vyzkoušeli zajímavé pohybové aktivity, poznali, jak obtížné je překonat dráhu na invalidním vozíku, někteří si pohladili sovu...

 

              ***********************************************************************************************************************

 Na tradiční návštěvě v knihovně, jsme se seznámili s knihou Daisy Mrázkové. Vyprávěla o soužití velmi odlišných živočichů, slona, veverky a mravence. Na otázku paní knihovnice, zda je něco, co je rozděluje, kvůli čemu se hádají a co jim ve školním soužití dělá potíže, všichni svorně odpovídali, že se nehádají a s ničím a nikým nemají potíže. Divili se: "Proč bychom měli?"

                                                                                            

                                                                           

                                  KNIHOVNA FOTO: ZDE                        "PŘEKONEJME BARIÉRY" FOTO: ZDE