2.A

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Nováčková
Kontakt: novackova@destinka.cz
Konzultační hodiny: středa 13:45 - 14:30 (po předchozí domluvě i ve kterémkoliv jiném čase)
Fotky vkládáme na adresu: https://destinkaacko.rajce.idnes.cz/

Rozvrh hodin:
  


Plán výuky (prosinec):

Akce naplánované na měsíc prosinec:              

6. prosince       16:00                VÁNOČNÍ JARMARK

10. prosince      8:30                           NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

21. prosince                                           DOPOLEDNE V DOMOVĚ PRO SENIORY U HVÍZDALA

22. prosince 2018 - 2. ledna 2019     VÁNOČNÍ PRÁZDNINY