2.C

                                                                                             

                                  NÁMOŘNÍCI

     Mgr.Jana Kučerová

kontakt:kucerova@destinka.cz

konzultační hodiny:

!pozor, změna z organizačních důvodů

úterý 14:00 - 16:00 hod.  

     ROZVRH HODIN


1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj M M Aj Čj
Út M TV Čj Prv.
St Čj Aj Čj HV
Čt TV Čj Čj M
M Prv. VV Čj  

 

Rozvrh hodin platný po dobu bruslení:


1. 2. 3. 4. 5.
Po Ćj M M Aj  
Út Čj M VV Prv.  
St Čj Čj Aj HV
Čt Čj Čj Prv. M  
BRUS LENÍ Čj Prv.  

 

 Plán akcí na měsíc listopad:

8.11. - konzultační odpoledne od 15.00 hod. do 18.00 hod.

21.11. - návštěva knihovny

 

 

 Plán učiva na měsíc listopad: 

Čj

 

mluvnice - ABECEDA - řazní slov podle abecedy, dělení hlásek na samohlásky a souhlásky měkké, tvrdé, sluchové rozlišování měkkých a tvrdých slabik, dělení slov na konci řádku, VĚTA - druhy vět

psaní - opis, přepis s porozuměním, diktát slov i celých vět, písanka 

čtení - hlasité čtení (technika) podle hodnotících kritérií: plynulost, hlasitos, klesáme hlasem u tečky, čteme vykřičníky, otazníky..., čtení s porozuměním

! čtenářská dílna - každý pátek po bruslení (vlastní kniha s sebou do školy + penál)

M

Opakování sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes 10

Prv.

Změny v přírodě na podzim, lidé, zvířata, rostliny

Aj

2. lekce

The Gingerbread Man( body) - lidské tělo - slovní zásoba 8 slovíček, fráze -  I´ve got arms....  This is my nose...., písnička

 

 

                                                                                                                                                Projekt DRACI

                                                     

      

 

  

  

  

 

  

 

 U hasičů...

  

Námořníci z 2.C :-))

     

  

                                                        Čtenářské dílny z 1. třídy dobře známe a stále je rádi máme.                                 

 

                                                       

                                                        Vypluli jsme...:-))

              

                                                   Všechna správná plavidla, mají svoje pravidla. 

  

       Angličtina s tygříkem nás baví !!!                                Stále spolupracujeme v barevných týmech.

Projektový den - Bezpečná cesta (jízda) do školy

  

   

                   

                                                                 

            Velké díky patří panu Peškovi, který nám řídil dopravu na našem improvizovaném dopravním hřiši:-))