2.C

                                                                                             

                                  NÁMOŘNÍCI

     Mgr.Jana Kučerová

kontakt:kucerova@destinka.cz

konzultační hodiny:

!pozor, změna z organizačních důvodů

úterý 13:30 - 15:30 hod.  (nebo po osobní domluvě)

     ROZVRH HODIN


1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj M M Aj Čj
Út M TV Čj Prv.
St Čj Aj Čj HV
Čt TV Čj Čj M
M Prv. VV Čj  

 

 

 Plán akcí na měsíc červen:

Pozor,vyučování v týdnu od 17.6 do 20.6. bude do 11.50 hod.

6.6. Školní výlet do volnočasového zábavního centra Slověnický mlýn (Lišov)

7.6. focení tříd

10.6. Konzultační odpoledne 14.00 hod. - 17.30 hod.

13.6. Hokejbalový turnaj pro 2. třídy - SKP ( p. Ditrich)

19.6. Olimpijský běh - sportovní akce pro 1. stupeň 

20.6. Festival dětských knih a časopisů v zahradě knihovny Na Sadech

21.6. Předávání vysvědčení:-))

 

 

 

 

 

 

 

 Plán učiva na měsíc červen: 

Čj

 

mluvnice - Závěrečné opakování: psaní i, í, y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách, druhy vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, počet slov ve větě, počet slabik ve slově...

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a v názvech měst, obcí, řek, pohoří..., hlásková spodoba na konci slova (p x b, t x d, s x z, f x v, h xc h)

Seznámení se základními slovními druhy: podstatná jména, slovesa, přídavná jména, předložky

psaní - opis, přepis s porozuměním, diktát slov i celých vět

čtení - hlasité čtení (technika) podle hodnotících kritérií: plynulost, hlasitos, klesáme hlasem u tečky, čteme vykřičníky, otazníky..., čtení s porozuměním

! čtenářská dílna - každý pátek

M

Číselný obor do 100, sčítání odčítání, slovní úlohy, prohlubování násobení, dělení 2,3,4,5...

Prv.

Zvířata a rostliny v létě - biotopy

 

Aj

6. lekce

The Missing Skateboard - toys (hračky), slovní zásoba osmi slovíček - názvy hraček, předložky,fráze: Where is my skateboard? Is it in/ on/ under the table? Yes, it is. X No, it isn´t.

                          

                                            Školní výlet - fotky                                  Hokejbalový turnaj na SKP

       Pracovní činnosti se stavebnicemi a mozaikami - nejlépe jim to šlo podle vlastní fantazie:-))

 

                                                                                               

     

                                               

 

                                                             Projekt VODA

 

            Honila se kočka s myší, každý jejich dupot slyší. To jsi kočka..., to jsi myš....?! Pššš ...,  kočku ani myš             přeci neslyšíš...

 

                 

                                                     Soví moudrost sice není z knih, ale my jí budeme hledat v nich... 

                  

 

                                 Veselé vánoční hody, zpívejme dítky koledy.......

                           

                                   Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal...

              

                          Máme plné ruce práce s výrobky na adventní trhy:-)

  

                                                           Opět práce skupinová v pestrých barvách podzimu

  

                                                                 do tepla se každý schová, připravit se na zimu...

                                            

 

                                                                                                                                                Projekt DRACI

                                                     

      

 

  

  

  

 

  

 

 U hasičů...

  

Námořníci z 2.C :-))

     

  

                                                        Čtenářské dílny z 1. třídy dobře známe a stále je rádi máme.                                 

 

                                                       

                                                        Vypluli jsme...:-))

              

                                                   Všechna správná plavidla, mají svoje pravidla. 

  

       Angličtina s tygříkem nás baví !!!                                Stále spolupracujeme v barevných týmech.

Projektový den - Bezpečná cesta (jízda) do školy

  

   

                   

                                                                 

            Velké díky patří panu Peškovi, který nám řídil dopravu na našem improvizovaném dopravním hřiši:-))