2.C

                                                                                             

                                  NÁMOŘNÍCI

     Mgr.Jana Kučerová

kontakt:kucerova@destinka.cz

konzultační hodiny:

!pozor, změna z organizačních důvodů

úterý 13:30 - 15:30 hod.  (nebo po osobní domluvě)

     ROZVRH HODIN


1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj M M Aj Čj
Út M TV Čj Prv.
St Čj Aj Čj HV
Čt TV Čj Čj M
M Prv. VV Čj  

 Opět máme provizorní rozvrh z důvodů mého ježdění s 3.B na plavání. Aktuální rozvrh na každý den najdete na BAKALÁŘÍCH.

 

 Plán akcí na měsíc leden:

10.1. - konzultační odpoledne

30.1. - návštěva multikina

 

 

 

 Plán učiva na měsíc leden: 

Čj

 

mluvnice - rozšiřování slovní zásoby  -  slova nadřazená, podřazená a souřadná

dělení hlásek na souhlásky a samohlásky ( grafický zápis xoxo - máma, o - samohláska, x - souhláska)

psaní i, y  po měkkých a tvrdých souhláskách

psaní - opis, přepis s porozuměním, diktát slov i celých vět

čtení - hlasité čtení (technika) podle hodnotících kritérií: plynulost, hlasitos, klesáme hlasem u tečky, čteme vykřičníky, otazníky..., čtení s porozuměním

! čtenářská dílna - každý pátek

M

Opakování sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes 10

Prv.

Zvířata v zimě

Aj

3. lekce

Tiger is Lost - family (rodina), slovní zásoba osmi slovíček - členů rodiny, fráze: Have you got Granny, Grandpa.... Yes, I have. x No, I haven´t.

                  

 

                                 Veselé vánoční hody, zpívejme dítky koledy.......

                           

                                   Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal...

              

                          Máme plné ruce práce s výrobky na adventní trhy:-)

  

                                                           Opět práce skupinová v pestrých barvách podzimu

  

                                                                 do tepla se každý schová, připravit se na zimu...

                                            

 

                                                                                                                                                Projekt DRACI

                                                     

      

 

  

  

  

 

  

 

 U hasičů...

  

Námořníci z 2.C :-))

     

  

                                                        Čtenářské dílny z 1. třídy dobře známe a stále je rádi máme.                                 

 

                                                       

                                                        Vypluli jsme...:-))

              

                                                   Všechna správná plavidla, mají svoje pravidla. 

  

       Angličtina s tygříkem nás baví !!!                                Stále spolupracujeme v barevných týmech.

Projektový den - Bezpečná cesta (jízda) do školy

  

   

                   

                                                                 

            Velké díky patří panu Peškovi, který nám řídil dopravu na našem improvizovaném dopravním hřiši:-))