Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Beranová

Kontakt: beranova@destinka.cz

 

Organizace školního roku:

Třídní schůzky - 23.11., 8.2., 26.4                               

Ředitelské volno - 29.9., 30.4., 7.5

 

 Rozvrh hodin platný od 19.3.2018      

  8:10-8:55 9:05-9:50 10:10-10:55 11:05-11:50 12:00-12:45 12:55-13:40 13:50-14:35 14:45-15:30
  1 2 3 4 5 6 7 8
pondělí  Aj Př  Ov      
úterý  D Čj  Čj  Aj Tv  F    
středa  Př Vv  Vv Čj  Tv*  Tv*  Hv
čtvrtek  Ov D Čj      
pátek  Čj Tv*  Pč*  Aj F    

předměty s * mají žáci společně se 7.ročníkem 

oběd je vždy po 5. vyučovací hodině - 12:45

Úterý, Pátek - vyučování končí v 14:00

 

 

Český jazyk:

sešity:

4x 524 - domácí úkoly; desetiminutovky; sloh; literatura

1x 544 - školní sešit

1x 424 - písemné kontrolní práce

desky s euroobaly,

Z knihy Staré pověsti české od Aloise Jiráska čteme následující pověsti: O králi Ječmínkovi, O Bivoji, Dívčí válka, Libušina proroctví, Staroměstský orloj, Faustův dům, Bílá paní, Proroctví slepého mládence, O králi Václavovi IV., Blaničtí rytíři


Anglický jazyk:

4x sešit A5 linkovaný (možnost pokračovat v loňských sešitech) - GRAMMAR (gramatika), VOCABULARY (slovíčka), TESTS ("pětiminutovky"), PRACTICE&GAMES (procvičování)

1x desky na pracovní listy, domácí úkoly (není nutné, aby byl každý list založen zvlášť)

UČIVO: 2. lekce - části těla, popis vzhledu, sloveso "have got", množné číslo podstatných jmen

Domácí úkoly

  č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6                             
601  D D

D

 +  +!                            
602  +  +!  +  +!  +  -                            
603  +  +!  +  +  +  +                            
604  +  +  +  +  +  +                            
605  o  +  +  +                            
606  +  o  o  o  o  o                            
607  +  +  +  o  +  +                            
608  +  D  o  o  o  o                            
609  +  +  +  +  +  +                            

 

 

 

 

 

 

 

 LEGENDA:

+ znamená odevzdal v termínu

- neodevzdal

D znamená odevzdal / doplnil po termínu

o znamená omluven pro nemoc / absenci

! znamená chybí podpis rodiče

 

 

 


Matematika:

3x školní sešit - velký nelinkovaný (počet listů libovolný); aritmetika, geometrie, čtvrtletní písemné práce

1x malý nelinkovaný sešit (počet listů libovolný); kontrolní písemné práce

2x desky A4 (stačí papírové) - domácí úkoly, pracovní listy

geometrie - 2x pravítko, jedno trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, tužky č.3, 2

 

DOMÁCÍ ÚKOL - 15.9. NENÍ 


 Fyzika:

1x školní sešit - malý nelinkovaný (počet listů libovolný)

1x desky A4 (stačí papírové) - pracovní listy


Přírodopis:

1x sešit 560 - malý nelinkovaný

1x sešit 420 - velký nelinkovaný

 


Zeměpis:

 1x sešit 524 (544)


Dějepis:

1x desky na portfolio - každý pracovní list bude založen ve vlastní folii tak, aby bylo portfolio přehledné 

UČIVO: pravěk25.10. doba bronzová, poté doba železná


Výchova k občanství:

1x desky na portfolio - každý pracovní list bude založen ve vlastní folii tak, aby bylo portfolio přehledné 

 


 Výtvarná výchova, pracovní činnosti:

Vodové barvy
Temperové barvy
Kelímek na vodu
1x silný a 1x tenký plochý štětec na tempery
1x silný a 1x tenký kulatý štětec na vodovky
2x měkká tužka 
Guma
Pastelky
Fixy
Staré větší triko s krátkým rukávem
Ubrus z PVC 70x70 cm
Kvalitní tužkové lepidlo – velké
Nůžky


Hudební výchova:

desky na pracovní listy A4


Tělesná výchova:

Sportovní oblečení do tělocvičny a na hřiště
Boty do tělocvičny a přezůvky musí mít bílou podrážku.

Gumička na vlasy


 Ostatní:

Balík kancelářského papíru A4

kapesníky v krabici

lenoch - A4 a A5