Třída 7.A

třídní učitelka: Mgr. Zuzana Beranová

Kontakt: beranova@destinka.cz

 

Třídní schůzky:

13.9., 8.11, 10.1., 11.4., 6.6

 

 

Rozvrh třídy:


1

8.10 - 8.55

2

9.05 - 9.50

3

10.10 - 10.55

4

11.05 - 11.50

5

12.00 -  12.45

6

12.55 - 13.40

7

13.50 - 14.35

8

14.40 - 15.25

 PO  AJ Čj M Vo Tvch* Tvd*
ÚT  Z Čj Nj M Pč* F

STŘ  Aj Čj M Tvch* Tvd* Hv Vzd
ČT  Nj Vo M F D Z

PÁ  Čj D Aj Vv Vv


                       TVch a Tvd - spojeni s 8.tř, dělí se na chlapce a dívky

                       Pč - pracovní činnosti (informatika, pěstitelské práce)

Vyučující:

ČJ - Mgr. Hanka Křížová

M - Mgr. Lucie Mikitin Vítová

Aj - Mgr. Zdeňka Štrobová

Nj - Mgr. Milena Holcová

Z - Mgr. Zdeňka Štrobová

Př - Mgr. Zuzana Beranová

D - Mgr. Hanka Křížová

F - Mgr. Jitka Petrová

Vo - Bc. Václav Nágl

Hv - Mgr. Bára Ticháčková

Vv - Mgr. Bára Ticháčková

Pč - Mgr. Zuzana Beranová (sudý), Bc. Václav Nágl (lichý)

Tv - Petra Krejčová

Vzd - Mgr. Hanka Křížová


Přírodopis

Poznávačka plazi, obojživelníci - zde

 


Zeměpis

8. 1. 2019 - test: Austrálie, Nový Zéland a Oceánie