7. A

 

Třídní učitelka: Mgr. Eva Vopátková

 

Kontakt: vopatkova@destinka.cz

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Úterý 20.3. - Festival Jeden svět (v rámci vyučování, cena: 60 Kč / žák)

čtvrtek 22.3. - Vítání jara (více info v e-mailu - viz pozvánka), odpoledne pro rodiče s dětmi

 

Třídní schůzky

7. září, 23. listopadu, 8. února, 27. dubna

Ředitelské volno

29. září, 30. dubna, 7. května

 

Prázdniny

podzimní: 26. a 27.10.2017

vánoční: 23.12.2017-2.1.2018

pololetní: 2.2.2018

jarní: 12.3.-18.3.2018

velikonoční: 29.3.2018

 

 

ROZVRH HODIN

8:10-8:55 9:05-9:50 10:10-10:55 11:05-11:50 12:00-12:45 12:55-13:40 13:50-14:35 14:45-15:30
1 2 3 4 5 6 7 8
PONDĚLÍ AJ VV* VV* HV* Zdr
ÚTERÝ M ČJ NJ Z F D
STŘEDA M* ČJ ČJ AJ D TVh* TVd* OV
ČTVRTEK ČJ NJ M Z OV
PÁTEK M PČd*/TVh* PČh*/TVd* AJ F  

 

NOVÝ ROZVRH HODIN OD PONDĚLÍ 13.11.2017

8:10-8:55 9:05-9:50 10:10-10:55 11:05-11:50 12:00-12:45 12:55-13:40 13:50-14:35 14:45-15:30
1 2 3 4 5 6 7 8
PONDĚLÍ AJ VV VV HV Zdr
ÚTERÝ ČJ NJ Z M F D
STŘEDA ČJ ČJ M AJ TVh* TVd* OV
ČTVRTEK ČJ NJ M Z OV
PÁTEK M AJ PČd*/TVh* PČh*/TVd* F D  

 

 

 

 

 

* v hodinách označených hvězdičkou jsou žáci spojeni s 6. ročníkem

Oběd je vždy po 5. vyučovací hodině

PONDĚLÍ, ÚTERÝ, PÁTEK - vyučování končí ve 14 hodin

STŘEDA - vyučování končí v 15:30

Vyučující:

ČJ, NJ = Mgr. Milena Holcová

M, F = Mgr. Lucie Mikitin Vítová

AJ, OV, D, Z, TV = Mgr. Eva Vopátková

Př = Mgr. Zuzana Beranová

PČ, VV = Mgr. Barbora Ticháčková

HV, Zdr = Mgr. Miloslava Lafatová

 

 

 


 

Český jazyk:

DOMÁCÍ ÚKOLY druhé pololetí 2017/2018

  21  22 23  24  25 26  27  28  28  29  30                            
701  D  +  +  -  +  -  -  -  -  -  +                            
702  +  +  +  + + +  +  +  +  +  +                            
703  +  D  + +  + +  +  -  +  +  +                            
704  +  O  O  +  +  +  +  -  -  -  +                            
705  +  +  +  +  O  +  +  +  -  +  +                            
706  +  +  +  +  + O  +  O  O  +  +                            
707  +  +  D  +  +  +  -  -  +  +  +                            
708  O  D  +  -  +  -  +  -  -  +  +                            
709  -  D  +  +  +  -  +  -  +  -  -                            
710  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +                            
711  +  +  +  -  + +  +  +  +  +  +                            
712  +  +  D  +  + +  +  +  +  +  O                            
713  O  -  +  O  +  +  -  O  +  +  +                            
714  +  D  +  +  +  +  +  +  -  +  +                            
715  -  +  +  +  + +  +  -  -  -  -                            
716  +  +  +  +  + +  +  +  -  +  +                            
717  +  +  O  +  -  +  +  O  +  +  +                            
718  +  +  +  +  + +  +  +  -  -  -                            
719  +  O  O  O  O O  O  -  O  O  O                            
720  +  -  -  -  + -  -  -  -  -  +                            
721  -  -  O  -  -  -  -  +  O  O  O                            

Legenda:

+ znamená V TERMÍNU odevzdaný úkol

- znamená NEODEVZDANÝ úkol

D znamená DOPSÁNO/odevzdáno PO TERMÍNU

O znamená OMLUVENO pro nemoc/neúčast na vyučování ... je ovšem možno dopsat průběžně podle pokynů na stránce třídy za D


Seznam pomůcek a sešitů:

3x 524 - domácí úkoly; desetiminutovky; sloh (lze pokračovat)

1x 544 - školní sešit

1x 424 - písemné kontrolní práce

desky s euroobaly

12. 9. 2017 - tak už nám to začalo!!

 - úkol na zítra a nejbližší dny - obalit knihy a sešity

  - písemně úkol 1. do čtvrtka cv. 1a (kapitola Pravopis), nezapomeňte na domluvenou úpravu a podpis rodičů

  - čteme knihu podle vlastního výběru, úkoly pro zápis do deníku zadám ve středu při čtení

14. 9. 2017 - Do čtenářského deníku zaznamenáme: autor, název knihy, ilustrátor, vydalo - kdo, kde, kdy

                                                                                stručně obsah - hlavní zápletka a jak to dopadlo - asi 12-15 řádků

                                                                                co mě na knize zaujalo, jak bych se s problémy vypořádal/a já

- úkol č. 2 - cv. 1 str. 53

21. 9. 2017 - Dnes mě docela překvapilo, jak dlouho trvala výroba lístečků na zaznamenávání chyb, tak je doma dodělejte, ať máme zásobu

- stále opakujeme pravopis

 

26. 9. 2017 - na úkol jsem nezapomněla  DÚ - cv. 3, str. 54

 Ti, co nemají obálku s lístečky, na to mají celý týden !!! Nezapomeňte na zvláštní úkol !!!

27. 9. 2017 - čtenářské deníky odevzdáte nejpozději ve středu 4. 10. Chválím ty, kteří už mají splněno -701, 702, 707, 709, 714, 715, 717. Škoda jen, že někteří stále píší pouze stručný obsah a zapomínají na vlastní hodnocení, které má být na závěr zápisu.

V říjnu budeme spolešně číst básnickou sbírku Maminka od Jaroslava SEIFERTA

4. 10. 2017 - dnes byl poslední den na odevzdání čtenářského deníku. jsem překvapená, jak málo dětí zápis zvládlo! Divím se, že si tak lehce necháte dát špatnou známku, když bylo tolik času! Hodnocení najdete v přehledu domácích úkolů - ČD

O básnické sbírce MAMINKA si poprvé promluvíme ve středu 18. 10. Ráda bych, abyste ji už měli přečtenou.

18. 10. 2017 - rozdala jsem pracovní listy k četbě doma. Uznávám, že je náročný hlavně na čas, je proto třeba začít s vyplňováním raději dříve než 31. 10. večer.  Kde najdete potřebné texty, víte, ale mám velkou radost, že většina z vás má v ruce i knížku, a dokonce ji někteří čtou i s rodiči.POslední den na odevzdání vyplněného listu je středa 1. 11. 2017, tak čtěte, přemýšlejte a vyplňujte.

24.10.2017 - dnes se to vůbec nepovedlo,  sloňování částí lidského těla ve srovnání se slovy, která označují předměty neživé, jde velmi ztuha!!! Kdo si chce písemku opravit, může na začátku příští ho diny na vlastní žádost!

 

PŘEJI VÁM  I VAŠIM BLÍZKÝM KRÁSNÉ VÁNOCE A BOHATÉHO JEŽÍŠKA. POŘÁDNĚ SI ODPOČIŇTE, AŤ SE V NOVÉM ROCE 2018 MŮŽENE SPOLEČNĚ PUSTIT DO DALŠÍ PRÁCE!!  UŽ TEĎ SE NA VÁS TĚŠÍM. MILENA HOLCOVÁ

 

Tak nám začalo nové pololetí a začínáme zase od začátku. Je to příležitost, jak mnohé napravit a vylepšit, tak ji využijte. Jak vidíte v ŽK, už zase začínám sbírat známky!! Najdete tam také všechny důležitosti o probrané látce i úkoly, takže je mohou psát ( když to zdraví trochu dovolí!) i marodi. Přeji hodně úspěchů a těším se na nějaké prázdniny!! Hol.


 Německý jazyk

 

21. 9. 2017 - pracujeme se sešitem na úvodních rozhovorech - přeříkáváme nahlas a procvičujeme výslovnost, dobré je také číst úvodní stránku stále dokola nahlas a pouštět si úvodní cvičení z CD

 

26. 9. 2017 - dnes jsme prodloužili rozhovor a naučili se dny v týdnu, dokážeme je už i zapsat

5. 10. 2017 - tento týden jsme se naučili pojmenovat dny, měsíce a počítáme od 1 do 20, dnešní opakování dnů dopadlo výborně (skoro),

domácí úkol je v pracovním sešitě str.7, 8, cv. 5 - 10 doplnit a opakovat

19. 10. 2017 - zkouším ústně měsíce a dny

 


 

Anglický jazyk

4x sešit A5 linkovaný (možnost pokračovat v loňských sešitech) - GRAMMAR (gramatika), VOCABULARY (slovíčka), TESTS ("pětiminutovky"), PRACTICE&GAMES (procvičování)
1x desky na pracovní listy, domácí úkoly (není nutné, aby byl každý list založen zvlášť)

 WAS/WERE - procvičování http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/6-rocnik/was-were/cv9.htm

Domácí úkoly


Matematika:


Fyzika:


Přírodopis:

Sešit 560 - nelikovaný, malý

Sešit 420 - nelinkovaný, velký

 


 

 

 

<

  č. 1 č. 2 č. 3   č. 4  č. 5                              
701  + +!   +  +  D