Kontakt na školní družinu:
tel.: 601 131 504
Univerzální e-mail do družiny: stojdlova@destinka.cz  
                         

 

 

Školní družina 2019/2020

 

 

 

Platba za pobyt dítěte ve školní družině: 200 Kč/měsíc
Období září - prosinec = 800 Kč  do 15.10.2019
Období leden – červen = 1200  do 31.1.2020

 Platba se strhne ze školní pokladny

 

 

Akce školní družiny:

 

 

V pondělí  30. 09. 2019 do  naší družiny zavítalo divadélko Kašpárek. Veselá a zároveň poučná pohádka  O čarodějnici Elvíně se dětem moc líbila.                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedoucí vychovatelka:

1.odd. - Bc. Simona Štojdlová (e-mail: stojdlova@destinka.cz)

 

 

Vychovatelé ŠD:

2.odd. - vychovatel BC. Martin Bláha - (e-mail: blaha@destinka.cz)
3.odd. - vychovatelka Jana Vinklerová - (e-mail: stojdlova@destinka.cz)
4.odd. - vychovatel Lukáš Kouba - (e-mail: kouba@destinka.cz)
5.odd. - vychovatelka Martina Bauerová - (e-mail: bauerova@destinka.cz)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz školní družiny: 6.00 – 17.00 hodin

 

  • 6.00 hod. - 8.00 hod.: do 7.30 hod. příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů
  • 11.45 hod. - 13.00 hod.: oběd, osobní hygiena, volná činnost
  • 13.00 hod. - 13.30 hod.: odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tematické rozhovory
  • 13.30 hod. - 15.00 hod.: činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv,Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.
  • 15.00 hod. - 15.30 hod.: osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů
  • 15.30 hod. - 17.00 hod.: rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoruve třídě, úklid.

V čase 13,30 -15.00 hod. jsou všechny oddělení většinou venku nebo mají rozdělaně jiné činnosti.
Vyzvedávání dětí je proto možné každý den do 13,30 hod. a od 15 hod.
V nutném případě musí mít dítě lístek v kolik bude odcházet a bude ponecháno v odd., které bude zůstávat v prostorách školy nebo před školou.

 

 

 

 

 

Fotogalerie z akcí pořádaných školní družinou v roce 2019/2020 

 

Halloween

 


Halloween je svátek, který k nám přišel z anglosaských zemí. Probíhá v období, kdy si u nás připomínáme naše zemřelé (slavíme Dušičky). Protože však Halloween navozuje spíše zábavnou atmosféru, mají ho děti rády.
V naší družině již minulé pondělí proběhlo a ještě proběhne i v pondělí 30.10.2019 hravé dlabání dýní.