Kontakt na školní družinu:
tel.: 601 131 504
Univerzální e-mail do družiny: druzina@destinka.cz  
                         

 

Školní družina

 

Platba za pobyt dítěte ve školní družině:
za 2. pololetí 1200,- Kč (leden – červen) se splatností do 15.1. 2018
č. účtu: 4043845319/0800

 

 

Pozor změna
Karneval ve školní družině
se přesouvá
na středu 14. 2. 2018
cca od 13.30h do 15.00h.

 

 

 Vedoucí ŠD: Bc. Marta Lomská 1. odd. - 1.A, část 2.A

 

Vychovatelky ŠD:

Simona Štojdlová 2. odd. - 1.B, část 2.A

Mgr. Barbora Ticháčková 3. odd. - 1.C, část 2.A

Mgr. Zuzana Beranová 4. odd. - 2.B (zvoňte na 1. odd.)

 

 

Informace pro rodiče

Provoz školní družiny: 6.00 – 17.00 hodin.

Režim školní družiny:

 • Příchod do ranní družiny je možný jen do 7.30 hodin. Vstup do šaten je od 7.45 h.
 • Žáci používají hlavní vchod školy při vstupu do ŠD (vstup otevřen na zvonek ŠD).
 • Po ukončení vyučování jsou žáci vyučujícím předáni do ŠD, společně odcházejí do jídelny na oběd. Přecházejí do ŠD, kde následuje odpočinková činnost, dále zájmová a rekreační činnost.
 • V době mezi 14.00 h a 15.00 h probíhá rekreační činnost žáků na školním hřišti formou pohybových aktivit (pohybové hry, rekreační sportování).
 • V 15.00 hod. a v 16.00h dochází ve ŠD ke sloučení dětí, svačina a spontánní činnosti.
 • Při vyzvedávání žáků zvoní rodiče na zvonky ŠD a čekají na žáky v prostorách šatny.


Placení školní družiny:

Výše úplaty je stanovena částkou 200,- Kč/měsíc (září - prosinec a leden - červen). Platba bude hrazena převodem na účet.


Akce školní družiny:

V případě konané akce organizované školní družinou je nezbytné si vyzvednout děti po obědě, nebo po ukončení akce. Tyto akce budou vždy ohlášeny

s dostatečným předstihem.

 

Školní družina - hrajeme si s dárky od Ježíška

 

Ježíšek přinesl dárky dětem do školní družiny. Měly z nich velkou radost.

Ježíšku, děkujeme! 

Fotky: druzinadestinka.rajce.idnes.cz/Hrajeme_si_s_darky_od_Jeziska/

 

 

 

Zimní radovánky ve školní družině

Dne 18. 12. 2017 jsme se konečně dočkali pravých zimních podmínek.
 

Fotky: druzinadestinka.rajce.idnes.cz/Zimni_radovanky_v_SD_2017/

 

V pondělí 20. listopadu do družiny zavítalo divadélko, které zahrálo dětem pohádku O kouzelném zvonečku. Pohádka byla zajímavá, vtipná a zároveň i poučná. Pondělní odpoledne s pohádkou se nám všem moc líbilo.


Fotky: druzinadestinka.rajce.idnes.cz/Divadlo-_O_kouzelnem_zvonecku_20.11._2017/

 

 

 Halloween


Halloween je svátek, který k nám přišel z anglosaských zemí. Probíhá v období, kdy si u nás připomínáme naše zemřelé (slavíme Dušičky). Protože však Halloween navozuje spíše zábavnou atmosféru, mají ho děti rády.
I v naší škole proběhlo v pondělí 30. 10. 2017 Halloweenské dopoledne a odpoledne – děti přišly v kostýmech, vyráběly dekorace, soutěžily o nejlepší masku, tancovaly...


Ve fotogalerii naleznete fotografie z Halloweenu: 

druzinadestinka.rajce.idnes.cz/Halloween_2017/

 

 

Školní družina

 

Platba za pobyt dítěte ve školní družině:

za 1. pololetí 800,- Kč (září – prosinec) se splatností do 15.10. 2017
za 2. pololetí 1200,- Kč (leden – červen) se splatností do 15.1. 2018
č. účtu: 4043845319/0800
variabilní symbol - děti dostanou číslo od třídního učitele a bude vlepeno do ŽK

 

Kontakt na školní družinu:

tel.: 601 131 504

Univerzální e-mail do družiny: druzina@destinka.cz


 

Vedoucí ŠD: Bc. Marta Lomská  1. odd. - 1.A, část 2.A

 

Vychovatelky ŠD:

 Simona Štojdlová 2. odd. - 1.B, část 2.A

Mgr. Barbora Ticháčková 3. odd. - 1.C, část 2.A

 Mgr. Zuzana Beranová 4. odd. - 2.B (zvoňte na 1. odd.)

 

Informace pro rodiče

Provoz školní družiny:  6.0017.00 hodin.

Režim školní družiny:

 • Příchod do ranní družiny je možný jen do 7.30 hodin. Vstup do šaten je od 7.50 h.
 • Žáci používají hlavní vchod školy při vstupu do ŠD (vstup otevřen na zvonek ŠD).
 • Po ukončení vyučování jsou žáci vyučujícím předáni do ŠD, společně odcházejí do jídelny na oběd. Přecházejí do ŠD, kde následuje odpočinková činnost, dále zájmová a rekreační činnost.
 • V době mezi 13.30 h a 15.00 h probíhá rekreační činnost žáků na školním hřišti formou pohybových aktivit (pohybové hry, rekreační sportování).
 • V 15.00 hod. a v 16.00h dochází ve ŠD ke sloučení dětí, svačina a spontánní činnosti.
 • Při vyzvedávání žáků zvoní rodiče na zvonky ŠD a čekají na žáky v prostorách šatny.


Placení školní družiny:
Výše úplaty je stanovena částkou 200,- Kč/měsíc (září - prosinec a leden - červen).  Platba bude hrazena převodem na účet.


Akce školní družiny:
V případě konané akce organizované školní družinou je nezbytné si vyzvednout děti po obědě, nebo po ukončení akce. Tyto akce budou vždy ohlášeny

s dostatečným předstihem.


Pomůcky a vybavení:

Převlečení na sport a pobyt venku (dle uvážení rodičů).
Škola neručí za předměty donesené žáky, které nejsou nezbytné k činnosti ve školní družině.
Trpí-li Vaše dítě zdravotními potížemi, alergií (i potravinovou), oznamte to neprodleně paní vychovatelce. Jakékoliv důležité změny zdravotního stavu hlaste i v průběhu školního roku.

Hlavním cílem ŠD je poskytnout dětem kvalitní odpočinek a relaxaci po vyučování. Proto připraví vychovatelky ŠD takové volnočasové aktivity, do kterých se děti dobrovolně zapojí nebo si vyberou vlastní odpočinkovou činnost. Pokud bude příznivé počasí, budou se vychovatelky ŠD snažit, aby děti trávily dostatek času venku, a připraví pro ně sportovní aktivity a outdoorové hry pro každé roční období. Děti, které budou navštěvovat ŠD, si mohou přinést oblečení a obuv vhodné pro pobyt venku (na hřiště, na školní zahradu…). Také bude vhodná odpolední svačina a pití.
ŠD připraví i programy mimo prostory ZŠ. Bude navštěvovat kulturní či sportovní akce, aktuálně probíhající v blízkém okolí školy nebo dojede MHD do vzdálenějších lokalit na území Č. Budějovic, kde se budou konat atraktivní akce pro děti.
ŠD bude také využívat prostory knihovny, která bude součástí areálu ZŠ a s níž bude škola kooperovat v rámci podpory čtenářské gramotnosti.

Děti se budou ve ŠD chovat v souladu se školním řádem, který bude zveřejněn po schválení školskou radou.