ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - Naše nová jídelna

Od 1. 10. 2019 bude v naší školní jídelně možnost výběru, ze dvou hlavních jídel


Všichni strávníci budou mít automaticky hlavní jídlo č. 1
změna na oběd č. 2 bude možná navolením
na internetovém portálu www.strava.cz pod svými přihlašovacími údaji

nejpozději však 3 dny před plánovaným výdejem

vyjma dětí v MŠ, těm zůstává možnost pouze hlavní jídlo číslo 1

případné dotazy nebo nejasnosti ohledně výběru druhého hlavního jídla vám budou zodpovězeny na emailu
jídelna@destinka.cz

zde naleznete jídelníček, můžete si přihlásit/odhlásit oběd ...

 

přihláška ke stažení zde

Strávníci školní jídelny při ZŠ a MŠ Emy Destinové se k odběru stravy přihlašují vyplněním přihlášky ke stravování na aktuální školní rok, kterou odevzdají v kanceláři ŠJ.

Vedoucí školní jídelny: Bc. Lenka Kolářová, též účetní školy

KONTAKTY:
Tel.: 601 131 501 ( kontakt bude v provozu od 1.8.2017 )
e-mail: jidelna@destinka.cz

Provozní doba ŠJ:
pondělí až pátek 6.00 – 14.30

Úřední hodiny ŠJ:
Denně od 7,00 do 8,00 hodin , Po a St od 14,00 do 14,30, Čt od 12,00 do 14,00

Výdej obědů:
11,00 – 11,30 výdej stravy do vlastních nádob ( vchod od MŠ)
11,30 – 12,00 MŠ
12,00 – 13,30 žáci a zaměstnanci školy

Odhlašování obědů:
Odhlášky obědů jsou přijímány do 13.00 předchozího dne. Odhlášky obědů provádí rodič či žák osobně v kanceláři ŠJ v úředních hodinách, nebo telefonicky na mobilním čísle 601 131 501 .

Platba obědů:
Platba obědů - souhlas k inkasu – limit na jednoho strávníka ZŠ - 700,- Kč / MŠ 800,- Kč na účet ŠJ : 50016-4043845319/0800.
Inkaso probíhá mezi 17.až 20. dnem v měsíci – dbát na dostatek peněz na účtu!

Ceny stravného od 1.9.2017

MŠ – celodenní 35,– Kč (2x svačinka á 7,- Kč + oběd á 21,- Kč)

ZŠ – 24,- Kč ( 7 – 10 let)
ZŠ – 27,-Kč (11 – 14 let)
30,-Kč ( nad 15 let)

Zařazení do věkové kategorie je podle věku dosaženého v průběhu školního roku.

Od 1.9.2017 bude v ZŠ zaveden nový stravovací systém na čipy.

Cena čipu: 115,- Kč – na celou dobu školní docházky.

Ztráta čipu:
Jídlo je vydáváno pouze po předložení čipu. V případě, že strávník čip zapomene, ohlásí tuto skutečnost vedoucí jídelny nebo v kanceláři školy. V případě ztráty je strávník povinen zakoupit si nový čip.

 

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
DBEJTE NA ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ ŽÁKŮ PŘI NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE !!
Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování má strávník nárok odebrat oběd pouze první den nemoci. Pokud není žák odhlášen, bude Vám doúčtována plná cena oběda, za dobu jeho nepřítomnosti. (cena oběda + režijní náklady ve výši 15,- Kč)
Příprava jídel podléhá tzv. spotřebnímu koši. Ten se řídí normami, které byly vytvořeny ve spolupráci s odborníky na výživu a ministerstvem zdravotnictví na základě doporučených výživových dávek v České republice. Normy školního stravování jsou součástí právního předpisu, vyhlášky č. 107/2005 Sb. Budeme usilovat i certifikát Skutečně zdravé školy.